03/07/2021
Fire Fugler, Sentralen
09/07/2021
Førdefesetivalen with Sara-Jane Summers
10/07/2021
Førdefesetivalen with Javid Afsari Rad
25/09/2021
Ultima with Javid Afsari Rad